Swyddi gwag

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Nyrsio a bydwreigiaeth

 1. COVID-19 Vacancy
  COVID-19 Testing Clinician
  Band 5
  Arbenigedd:
  Clinigwr â phrofion covid-19
  Y Trallwng neu Gudy-ym-Muedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (37.5)
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum
 2. Ymarferydd Iechyd Meddwl Cymunedol
  band 6
  Arbenigedd:
  Lechyd Meddwl
  Iechyd Meddwl Cymunedol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 18.75 awr yr wythnos (Full time)
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 per annum
 3. Cydlynydd Bwydo Babanod
  Band 6
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Infant Feeding Co-Ordinator
  I'w gytuno ar benodiad
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 per annum
 4. Ymarferydd Iechyd Meddwl
  Band 6
  Arbenigedd:
  Ymarferydd Iechyd Meddwl
  The hazels
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Arall
  full time/part time available
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn, pro rata
 5. Ymarferydd Arbenigol Anhwylderau Bwyta
  Band 6
  Arbenigedd:
  Eating Disorder - Mental Health
  TBC
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 to £37,890 per annum
 6. Ymarferydd Theatr ac Endosgopi
  Band 5
  Arbenigedd:
  Theatr ac Endosgopi
  ysbyty Aberhonddu
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn
 7. Bank - MIU Emergency Nurse
  NHS AfC: Band 6
  Arbenigedd:
  Registered Nurse Minor Injuries
  Ysbyty Aberhonddu ac Ystradgynlais
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - Banc
  Cyflog:
  £16.03-19.37 yr awr
 8. Ymarferydd Tîm Triniaeth Cartref Datrys Argyfwng
  6
  Arbenigedd:
  Mental Health
  Ysbyty Bronllys
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  per annum
 9. Arweinydd Tîm Cleifion Mewnol
  NHS AfC: Band 7
  Arbenigedd:
  Mental Health
  Felindre Unit
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 - £44,503 per annum
 10. Nyrs Staff Cleifion Allanol
  Band 5
  Arbenigedd:
  Nyrs Staff Cleifion Allanol
  Llanidloes
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn
 11. Nyrs Staff Cymunedol, Y Trallwng
  Band 5
  Arbenigedd:
  Gymuned
  Canolfan Fyffygol Y Trallwng
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 16 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn pro rata
 12. Ymwelydd Iechyd
  Band 6
  Arbenigedd:
  ymwelydd iechyd
  Ynys Y Plant,
  Patrwm gwaith wythnosol:
  30 awr yr wythnos (rhan amser 30.0 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn pro rata
 13. Panpwnton Ward Registered Nurse Knighton Hospital - Various Hours
  5
  Arbenigedd:
  Nyrsio
  Epynt Ward - Brecon Hospital
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - 37.5 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser ar gael)
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,214 i £30,112 y flwyddyn pro rata
 14. Nyrs gofrestredig, y Trallwng
  Band 5
  Arbenigedd:
  Meddygol/adsefydlu cyffredinol
  Ysbyty'r Trallwng
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - Oriau llawn amser/rhan amser ar gael
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 i £30,615 y flwyddyn pro rata
 15. nyrs gofrestredig
  Band 5
  Arbenigedd:
  Nursing
  Llanidloes Hospital
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - Oriau amser llawn a rhan amser amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 pro rata
 16. Claerwen Ward Registered Nurse Llandrindod Hospital - Various Hours
  5
  Arbenigedd:
  Nyrsio
  Epynt Ward - Brecon Hospital
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - 37.5 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser ar gael)
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,214 i £30,112 y flwyddyn pro rata