Swyddi gwag

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Proffesiynau perthynol i iechyd

 1. Ymarferydd Iechyd Meddwl Cymunedol
  band 6
  Arbenigedd:
  Lechyd Meddwl
  Iechyd Meddwl Cymunedol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 18.75 awr yr wythnos (Full time)
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 per annum
 2. Seicolegydd Cynorthwyol
  Band 5
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Ysbyty Bronllys / Aberhonddu
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum
 3. Ffisiotherapydd Anadlol Cymunedol
  Band 6
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapydd
  Welshpool
  Patrwm gwaith wythnosol:
  22.5 awr yr wythnos (Rhan amser - 22.50 awr y wythnos)
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn, pro rata
 4. Ymarferydd Iechyd Meddwl
  Band 6
  Arbenigedd:
  Ymarferydd Iechyd Meddwl
  The hazels
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Arall
  full time/part time available
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn, pro rata
 5. Ffisiotherapydd Cymunedol
  NHS AfC: Band 6
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapydd
  Ysbyty'r Trallwng
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser – 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn
 6. Ffisiotherapydd Clinigol Arbenigol Cyhyrysgerbydol
  Band 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapydd Clinigol Arbenigol Cyhyrysgerbydol
  Ysbyty Coffa Fictoria (Y Trallwng)
  Patrwm gwaith wythnosol:
  18.75 awr yr wythnos (Rhan amser 18.75 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £38,890 - £44,503 £37,580 - £43,772 y flwyddyn, pro rata
 7. Therapi Galwedigaethol Arbenigol
  Band 6
  Arbenigedd:
  Therapydd Galwedigaethol
  Hazels CMHT
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - Rhan amser 28 awr y wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn, pro rata
 8. Seicolegydd Cynorthwyol
  Band 5
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Ysbyty Bronllys / Aberhonddu
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum
 9. Therapydd Galwedigaethol Arbenigol
  Band 6
  Arbenigedd:
  Occupational Therapy
  Ysbyty Bronllys
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 Amser Llawn